ขั้นตอนการดำเนินงาน

เราสรรหาบุคลากรด้านไอทีทั้งในและนอกประเทศเพื่อลูกค้าของเรา

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล

  • CxO จากบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี

  • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

  • ผู้เชี่ยวชาญ Blockchain

เป้าหมายของลูกค้าของเราคือการประสบความสำเร็จในโลกดิจิตอล บทบาทของเราคือการหาผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่เหมาะสมด้วยความเร็วสูงโดยใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการจัดหา
เข้าใจความต้องการของคุณ

ทีมของเราได้รับการอบรมในด้านการคัดสรรบุคลากรที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าได้รับคนที่มีคุณภาพเข้าไปร่วมงาน

1 สัปดาห์ในการส่งผู้สมัครชุดแรก

เทคโนโลยีของเราช่วยให้สามารถคัดสรรผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

3 สัปดาห์สำหรับการจ้างงาน

กระบวนการของเราช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดจ้างผู้สมัครได้ภายใน 3 สัปดาห์

เทคโนโลยีของเรา

การคัดเลือกด้วยโปรไฟล์

เราสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการลูกค้าจากทั่วโลก โดยอาศัยโปรแกรมคัดกรองเฉพาะที่ทางบริษัทได้ทำการคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้น

นอกจากนี้เรายังใช้เครื่อข่ายสังคมออนไลน์ประกอบกับการปฎิสัมพันธ์ระหว่างทีมสรรหาและผู้สมัครเพื่อที่จะยกระดับความเป็นมืออาชีพขึ้นไปอีกขั้น

จ้าง
featured-thumb

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการสรรหาบุคลากร

เราใช้ประโยชน์จากข้อมูลนับล้านของผู้สมัครโดยทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นในด้านประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความสามารถ ตลอดจนถึงทัศนคติในการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะได้รับผู้สมัครที่ตรงต่อความต้องการขององค์กรมากที่สุด

เรามีระบบ Algorithms ที่จะช่วยประเมินหรือวัดความเป็นได้ในการได้งานในตำแหน่งที่ดีกว่าเดิม

จ้าง
featured-thumb

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ